Ta strona używa plików cookies (ciasteczek). Są one niezbędne do prawidłowego działania strony. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, ale bez nich strona może nie działać właściwie. Polityka cookies znajduje się w zakładce Ochrona Danych.
ZGODA

Pełna lista badań.

I. ANALITYKA OGÓLNA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
1 Mocz - analiza ogólna  mocz 
2 Mocz - właściwości fizykochemiczne  mocz 
3 Mocz - badanie osadu   mocz 
4 Mocz - kamienie moczowe  kamienie 
5 Kał - badanie ogólne  kał 
6 Kał - pasożyty   kał 
7 Kał - G. Lamblia met. ELISA  kał 
8 Kał - krew utajona (bez diety)  kał 
9 Kał - Rota/Adeno Virusy   kał 
10 Kał - Clostridium Difficile - toksyny A/B   kał 
11 Kał - Clostridium Difficile - GDH  kał 
12 Kał - Clostridium difficile - toksyny A/B i GDH (łącznie)  kał 
13 Kał - Laktoferyna  kał 
14 Owsiki (wymaz celofanowy)  wymaz 
15 Płyny z jam ciała  płyny  

II. HEMATOLOGIA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
16 Morfologia krwi - CBC  krew (EDTA) 
17 Morfologia krwi - 3 DIFF  krew (EDTA) 
18 Morfologia krwi - 5 DIFF  krew (EDTA) 
19 Rozmaz krwi (mikroskop)  krew (EDTA) 
20 OB   krew (cytrynian) 
21 Retikulocyty  krew (EDTA) 
21 Retikulocyty  krew (EDTA) 

III. BIOCHEMIA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
22 Albumina  surowica/osocze 
23 Albumina w moczu - met. turbidymetryczna, ilościowa  mocz 
24 Alfa-1-antytrypsyna  surowica 
25 Alfa1-kwaśna glikoproteina - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica/osocze 
26 Aminotransferaza alaninowa (ALT)  surowica 
27 Aminotransferaza alaninowa (ALT) z fosforanem pirydoksalu  surowica 
28 Aminotransferaza asparaginowa (AST)  surowica 
29 Aminotransferaza asparaginowa (AST) z fosforanem pirydoksalu  surowica 
30 Amylaza  surowica/osocze/mocz 
31 Amylaza trzustkowa  surowica/osocze/mocz 
32 Apoproteina A-I (APO-AI) - met. turbidymetryczna  surowica/osocze 
33 Apoproteina B (APO-B) - met. turbidymetryczna  surowica/osocze 
34 ASO - met. półilościowa  surowica 
35 ASO - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica 
36 Beta2-mikroglobulina - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica/mocz 
37 Białko całkowite  surowica/osocze 
38 Białko w moczu  mocz/DZM 
39 Białko w płynie mózgowo-rdzeniowym  PMR 
40 Bilirubina bezpośrednia  surowica 
41 Bilirubina całkowita  surowica 
42 Bilirubina noworodkowa  surowica 
43 Ceruloplazmina  surowica 
44 Chlorki - met. kolorymetryczna  surowica/osocze/DZM 
45 Cholesterol całkowity  surowica/osocze 
46 Cholesterol HDL - met. bezpośrednia  surowica/osocze 
47 Cholesterol LDL - met. bezpośrednia  surowica/osocze 
48 Cholesterol LDL - met. wyliczeniowa  surowica 
49 Cholinoesteraza  surowica/osocze 
50 CRP - met. półilościowa  surowica 
51 CRP - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica 
52 CRP hs (wysoka czułość) - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica 
53 Cystatyna C - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica/osocze 
54 Cytrynian  ejakulat/DZM 
55 Deaminaza adenozynowa (ADA)  płyn opłucnowy/surowica 
56 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)  surowica/osocze 
57 Dwutlenek węgla  surowica/osocze 
58 Elektrolity (Na,K)  surowica 
59 Elektrolity (Na,K, Cl)  surowica 
60 Ferrytyna - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica 
61 Fosfataza alkaliczna  surowica/osocze 
62 Fosfataza kwaśna całkowita  surowica 
63 Fosfataza kwaśna sterczowa  surowica 
64 Fosfor  surowica/osocze/DZM 
65 Fruktoza  ejakulat 
66 Fruktozamina  surowica 
67 Gamma-glutamylotransferaza (GGTP)  surowica 
68 Gazometria  surowica 
69 Glukoza  surowica/osocze 
70 Glukoza - test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)  surowica 
71 Glukoza - test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)  surowica 
72 Glukoza - test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)  surowica 
73 Glukoza - test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)  surowica 
74 Glukoza - test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)  surowica 
75 Glukoza - test tolerancji glukozy (2pkt, 75g, 2h)  surowica 
76 Haptoglobina  surowica/osocze 
77 Hemoglobina A1c (HbA1c) - met. turbidymetryczna, ilościowa  krew pełna 
78 Homocysteina  surowica/osocze 
79 Immunoglobilina A (IgA) - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica/osocze 
80 Immunoglobilina G (IgG) - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica/osocze 
81 Immunoglobilina M (IgM) - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica/osocze 
82 Kinaza kreatynowa - MB (CK-MB)  surowica 
83 Kinaza kreatynowa (CK)  surowica 
84 Klirens kreatyniny  surowica/mocz 
85 Kreatynina  surowica/osocze/DZM 
86 Kwas moczowy  surowica/osocze/DZM 
87 Lipaza  surowica/osocze 
88 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)  surowica 
89 Lipoproteina (a) Lp(a) - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica/osocze 
90 Magnez  surowica/osocze 
91 Mocznik  surowica/osocze/DZM 
92 Prealbumina - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica/osocze 
93 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)  surowica 
94 RF - met. półilościowa  surowica 
95 RF - met. turbidymetryczna, ilościowa  surowica 
96 RF (O. Waalera Rosego) - met. półilościowa  surowica 
97 Składnik układu dopełniacza C3  surowica/osocze 
98 Składnik układu dopełniacza C4  surowica/osocze 
99 Transferyna  surowica/osocze 
100 Triglicerydy  surowica/osocze 
101 Wapń  surowica/osocze/DZM 
102 Zdolność wiązania żelaza (TIBC)  surowica/osocze 
103 Żelazo  surowica/osocze 

IV. KOAGULOLOGIA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
104 PT (INR)  osocze 
105 APTT  osocze 
106 Fibrynogen - met. Claussa  osocze 
107 Czas trombinowy (TT)  osocze 
108 Antytrombina III (AT-III) - met. turbidymetryczna   surowica/osocze 
109 Antytrombina III (AT-III) - met. chromogenna  osocze 
110 D-dimery - met. turbidymetryczna, ilościowa  osocze 
111 D-dimery - met. półilościowa  osocze 
112 Czynnik von Willebranda (vWF:Ag) - met. ELISA  osocze 
113 Białko S wolne - met. ELISA  osocze 
114 Białko C - met. chromogenna  osocze 
115 Białko S - met. krzepnięciowa  osocze 
116 Oporność na aktywowane białko C (APC)  osocze 
117 Antykoagulant tocznia - test przesiewowy  osocze 
118 Antykoagulant tocznia - test potwierdzający  osocze 
115 Białko S - met. krzepnięciowa  osocze 
116 Oporność na aktywowane białko C (APC)  osocze 
117 Antykoagulant tocznia - test przesiewowy  osocze 
118 Antykoagulant tocznia - test potwierdzający  osocze 

V. SEROLOGIA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
119 Grupa krwi (Rh)  krew żylna 
120 Próba krzyżowa  krew żylna 
121 PTA (P/c. odpornościowe)   krew żylna 
122 BTA - Bezpośredni test antyglobulinowy  krew żylna 
121 PTA (P/c. odpornościowe)   krew żylna 
122 BTA - Bezpośredni test antyglobulinowy  krew żylna 

VI. HORMONY

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
123 17-hydroksykortykosteroidy w DZM  DZM 
124 17-hydroksyprogesteron  surowica 
125 17-ketosterydy w DZM  DZM 
126 ACTH  osocze (EDTA) 
127 Aldosteron  surowica 
128 Aldosteron w DZM  DZM 
129 Androstendion  surowica 
130 ARO - aktywność reninowa osocza  osocze (EDTA) 
131 Beta-HCG  surowica 
132 C-peptyd  surowica 
133 DHEA  surowica 
134 DHEA S04  surowica 
135 Erytropoetyna  surowica 
136 Estradiol  surowica 
137 Estriol wolny  surowica 
138 FSH  surowica 
139 FT3  surowica 
140 FT4  surowica 
141 Gastryna  surowica (zamrozić) 
142 HCG wolna podjednostka beta  surowica 
143 Hormon wzrostu  surowica 
144 Insulina  surowica 
145 Kalcytonina  surowica (zamrozić) 
146 Kortyzol   surowica 
147 Kortyzol w DZM  DZM 
148 Kwas foliowy  surowica 
149 LH  surowica 
150 Mioglobina  surowica 
151 NT pro-BNP  osocze (EDTA)/surowica 
152 Osteokalcyna  krew pełna (heparynowa) 
153 P/c. p. plemnikom w nasieniu w kl. IgG  nasienie 
154 PAPP-A  surowica 
155 Parathormon (intact) PTH  osocze/krew/surowica 
156 Progesteron   surowica 
157 Prokalcytonina (ilościowo)   surowica 
158 Prolaktyna  surowica 
159 Seminogram  nasienie 
160 SHBG  surowica 
161 T3  surowica 
162 T4  surowica 
163 Testosteron  surowica 
164 Testosteron wolny  surowica 
165 Troponina  surowica 
166 TSH  surowica 
167 Tyreoglobulina  surowica 
168 Wazopresyna  surowica 
169 Witamina B12  surowica 
170 Witamina D3 metabolit 25(OH)  surowica 

VII. MARKERY NOWOTWOROWE

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
171 PSA całkowity  surowica 
172 PSA wolny  surowica 
173 CEA  surowica 
174 AFP  surowica 
175 CA 125  surowica 
176 CA 15-3  surowica 
177 CA 19-9  surowica 
178 TPS   surowica 
179 SCC Ag  surowica 
180 Cyfra 21-1  surowica 
181 CA 72-4  surowica 
182 NSE  surowica 
180 Cyfra 21-1  surowica 
181 CA 72-4  surowica 
182 NSE  surowica 

VIII. INFEKCJE

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
183 HBs antygen - met. jakościowa  surowica 
184 HBs antygen - test potwierdzenia, ilościowo  surowica 
185 HBs przeciwciała - met. ilościowa  surowica 
186 HBe antygen - met. ilościowa  surowica 
187 HBe przeciwciała - met. ilościowa  surowica 
188 HBc przeciwciała całkowite  surowica 
189 HBc przeciwciała IgM  surowica 
190 HBV - met. PCR, ilościowo  surowica 
191 HBV - met. PCR, jakościowo  surowica 
192 HBV - met. PCR,  jakościowo + ilościowo  surowica 
193 HCV przeciwciała - met. jakościowa  surowica 
194 HCV przeciwicała - met. ilościowa  surowica 
195 HCV - met. PCR, ilościowo  surowica 
196 HCV - met. PCR, jakościowo  krew pełna (w prob. z żelem) 
197 HCV - met. PCR, genotypowanie  surowica 
198 HCV - met. PCR,  ilościowo + genotypowanie  surowica 
199 HAV przeciwciała całkowite  surowica 
200 HAV przeciwciała IgM  surowica 
201 HIV przeciwciała - met. jakościowa  surowica/osocze heparynowe 
202 HIV test potwierdzenia - met. western-blot  surowica 
203 HIV - met. PCR, ilościowo  surowica 
204 HIV - met. PCR, jakościowo  surowica 
205 VDRL (WR - kiła) przeciwciała - met. jakościowa  krwe pełna/surowica/osocze 
206 VDRL (WR - kiła) test potwierdzenia  surowica 
207 Toksoplazmoza IgG  surowica 
208 Toksoplazmoza IgM  surowica 
209 Toksoplazmoza IgA  surowica 
210 Toksoplazmoza IgG awidność  surowica 
211 Różyczka (Rubella virus) IgG  surowica 
212 Różyczka (Rubella virus) IgM  surowica 
213 CMV (Cytomegalovirus) IgG  surowica 
214 CMV (Cytomegalovirus) IgM  surowica 
215 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność  surowica 
216 CMV (Cytomegalovirus) - met. PCR, ilościowo  krew (EDTA) 
217 CMV (Cytomegalovirus) - met. PCR, jakościowo  krew (EDTA) 
218 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo  surowica 
219 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo  surowica 
220 HSV (Herpes simplex virus) - met. PCR, jakościowo  wymaz/PMR 
221 EBV (Epstein-Barr virus) IgG  surowica 
222 EBV (Epstein-Barr virus) IgM  surowica 
223 Mononukleoza zakaźna - met. jakościowa  surowica 
224 EBV (Epstein-Barr virus) - met. PCR, ilościowo  surowica/krew (EDTA) 
225 EBV (Epstein-Barr virus) - met. PCR, jakościowo  surowica/krew (EDTA) 
226 Mycoplasma pneumoniae IgG  surowica 
227 Mycoplasma pneumoniae IgM  surowica 
228 Mycoplasma pneumoniae - met. PCR, jakościowo  plwocina 
229 Mycoplasma hominis i Ureoplazma urealyticum Ag   wymaz 
230 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM - met. IIF  plwocina 
231 Chlamydia pneumoniae IgG  surowica 
232 Chlamydia pneumoniae IgM  surowica 
233 Chlamydia pneumoniae IgA  surowica 
234 Chlamydia pneumoniae antygen - met.IIF  wymaz 
235 Chlamydia pneumoniae - met. PCR, jakościowo  wymaz 
236 Chlamydia trachomatis IgG  surowica 
237 Chlamydia trachomatis IgM  surowica 
238 Chlamydia trachomatis IgA  surowica 
239 Chlamydia tyrachomatis antygen - met. IIF  wymaz 
240 Chlamydia trachomatis - met. sond genetycznych  wymaz 
241 Chlamydia trachomatis - met. PCR, jakościowo  wymaz/mocz 
242 Ureaplasma urealyticum - met. PCR, jakościowo  wymaz 
243 HPV (Human papillomavirus) - met. sond genetycznych  wymaz 
244 HPV (Human papillomavirus) - met. PCR, jakościowo  wymaz 
245 Helicobacter pylori przeciwciała IgG - met. jakościowa  surowica 
246 Helicobacter pylori antygen - met. jakościowa  kał 
247 Helicobacter pylori przeciwciała IgG - met. ilościowa  surowica 
248 Helicobacter pylori przeciwciała IgA - met. ilościowa  surowica 
249 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG  surowica 
250 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM  surowica 
251 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA  surowica 
252 Grypa typ A IgG  surowica 
253 Grypa typ A IgM  surowica 
254 Grypa typ B IgG  surowica 
255 Grypa typ B IgM  surowica 
256 Paragrypa typ 1-4 IgG  surowica 
257 Paragrypa typ 1-4 IgM  surowica 
258 Odra (Morbilli virus) IgG  surowica 
259 Odra (Morbilli virus) IgM  surowica 
260 Ospa (Varicella zoster virus) IgG  surowica 
261 Ospa (Varicella zoster virus) IgM  surowica 
262 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG  surowica 
263 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM  surowica 
264 Borelioza IgG  surowica 
265 Borelioza IgM  surowica 
266 Borelioza IgG - met. western-blot  surowica 
267 Borelioza IgM - met. western-blot  surowica 
268 Borelia burgdorferii - met. PCR, jakościowo  krew (EDTA)/PMR 
269 Bruceloza IgG  surowica 
270 Bruceloza IgM  surowica 
271 Listerioza - met. jakościowa  surowica 
272 Listeria spp - met. PCR, jakościowo  krew (EDTA)/wymaz/PMR 
273 Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie)  surowica 
274 Enterowirusy - met. PCR, ilościowo  krew (EDTA) 
275 Parvowirus B19 - met. PCR, ilościowo  surowica/krew (EDTA) 
276 Mycobacterium tuberculosis - met. PCR, jakościowo   wymaz/plwocina/krew (EDTA) 
277 Toksokaroza (Toxocara canis)  IgG  surowica 

IX. TOKSYKOLOGIA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
278 Lit, ilościowo  surowica 
279 Karbamazepina, ilościowo  surowica 
280 Benzodiazepina  surowica 
281 Kwas walproinowy, ilościowo  surowica 
282 Fenytoina, ilościowo  surowica 
283 Fenobarbital, ilościowo  surowica 
284 Digoksyna, ilościowo  surowica 
285 Paracetamol, ilościowo  surowica 
286 Salicylany, ilościowo  surowica/mocz 
287 Teofilina, ilościowo  surowica 
288 Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo  surowica 
289 Amfetamina w moczu, jakościowo  mocz 
290 Ecstasy w moczu, jakościowo  mocz 
291 Heroina w moczu, jakościowo  mocz 
292 Kokaina w moczu, jakościowo  mocz 
293 Kanabinoidy w moczu, jakościowo  mocz 
294 Opiaty w moczu, jakościowo  mocz 
295 Panel narkotykowy 10x  mocz 
296 Etanol, ilościowo   surowica 
297 Metanol, ilościowo  surowica 
298 Glikol, ilościowo  surowica 
299 Glikol w moczu, ilościowo  surowica 
300 Fenol w moczu, ilościowo  mocz poranny/DZM 
301 Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo  mocz 
302 Zarodniki grzybów  wymiociny/popł. żołądkowe/kał 
303 Karboksyhemoglobina ilościowo  krew pełna (heparynowa) 
304 Methemoglobina we krwi ilościowo  krew pełna (heparynowa) 
305 Mleczany  krew pełna (heparynowa) 
306 Cynk, ilościowo  surowica 
307 Miedź, ilościowo  surowica (2 ml) 
308 Miedź w moczu, ilościowo  mocz 
309 Ołów we krwi  krew pełna (heparynowa) 
310 Ołów w moczu, ilosciowo  DZM 
311 Rtęć w moczu  mocz (10 ml) 
312 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu  mocz 
313 Cynkoporfiryny w erytrocytach  krew pełna (heparynowa) 

X. ELEKTROFOREZA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
314 Proteinogram w surowicy  surowica 
315 Proteinogram w moczu (ze względu na ładunek)  mocz 
316 Immunofiksacja (G, A, M, κ, λ) w surowicy  surowica 
317 Immunofiksacja (G, A, M, κ, λ) w moczu  mocz 
318 Wolne łańcuchy lekkie (κ, λ) w surowicy  surowica 
319 Białko Bence Jonesa w moczu  mocz 
320 Prążki IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym - met. IEF z immunoblottingiem  PMR 
321 Lipoproteiny  surowica/osocze 

XI. AUTOIMMUNOLOGIA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
322 Anty-CCP  surowica 
323 anty-GAD P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego  surowica 
324 IA2 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej  surowica 
325 anty - TPO  surowica 
326 anty - TG   surowica 
327 TRAB - P/c. p. receptorom TSH  surowica 
328 HLA-B27  krew (EDTA) 2 probówki 
329 P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne, test przesiewowy - met. IIF (ANA1)  surowica 
330 P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2), test kompleksowy met. IIF, immunoblot (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo1, PM-Scl, fibrylarynowe, PCNA, ACA, NuMA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne)  surowica 
331 P/c. p. jądrowe (ANA3), met. immunoblot (m.in. p/c.p.histonom, nukleosomom, Ku, rib-P-Protein)   surowica 
332 P/c. p. dsDNA met. IIF  surowica 
333 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA  (pANCA i cANCA) met. IIF  surowica 
334 P/c. p. aktynie met. IIF  surowica 
335 Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, pl-7, pl-12 ) met.  immunoblot  surowica 
336 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF  surowica 
337 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF  surowica 
338 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF  surowica 
339 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF  surowica 
340 Panel wątrobowy 1 (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF  surowica 
341 Panel wątrobowy 2 (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, antySLA) met. IIF, immunoblot  surowica 
342 Panel wątrobowy 3 (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2, anty-LC1) met. immunoblot  surowica 
343 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF  surowica 
344 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF  surowica 
345 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF  surowica 
346 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF  surowica 
347 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF  surowica 
348 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF  surowica 
349 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF  surowica 
350 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF  surowica 
351 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF  surowica 
352 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA  surowica 
353 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA  surowica 
354 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA  surowica 
355 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA  surowica 
356 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA  surowica 
357 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA  surowica 
358 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA  surowica 
359 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA  surowica 
360 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA  surowica 
361 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA  surowica 
362 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA  surowica 
363 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA  surowica 
364 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA  surowica 
365 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA  surowica 
366 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA  surowica 
367 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA  surowica 
368 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA  surowica 
369 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA  surowica 
370 Antykoagulant toczniowy  osocze cytrynian ( 2 prob.) 
371 P/c. p. antygenom jajnika  met. IIF  surowica 
372 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF  surowica 
373 P/c. p. plemnikom met. IIF  surowica 
374 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF  surowica 
375 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF  surowica 
376 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF  surowica 
377 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a  i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF  surowica 
378 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (anty-ABM) (zespół Goodpasture'a) met. IIF  surowica 
379 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF  surowica 
380 P/c. p. kom.wysp trzustkowych (AICA)  met.IIF  surowica 
381 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) (choroba LeśniowskiegoCrohna i colitis ulcerosa) met. IIF  surowica 
382 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF  surowica 
383 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF  surowica 
384 Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunoblot  surowica 
385 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF   surowica 
386 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF  surowica 

XII. ALERGOLOGIA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
387 IgE całkowite  surowica 
388 Eozynofilia bezwzględna (manualnie)  krew (EDTA) 
389 Panel alergenów  - mieszany  surowica 
390 Panel alergenów pokarmowych  surowica 
391 Panel alergenów oddechowych  surowica 
392 IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych  surowica 
393 IgE sp. TP9 - mieszanka drzew  surowica 
394 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów  surowica 
395 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni  surowica 
396 IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza  surowica 
397 IgE sp. EP7 - mieszanka pierza  surowica 
398 IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków  surowica 
399 IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych  surowica 
400 IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)  surowica 
401 IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus  surowica 
402 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae  surowica 
403 IgE sp. D70 - Acarus siro  surowica 
404 IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor  surowica 
405 IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae  surowica 
406 IgE sp. E7 - odchody gołębia  surowica 
407 IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard)  surowica 
408 IgE sp. I6 - karaluch - prusak  surowica 
409 IgE sp. E1 - sierść kota  surowica 
410 IgE sp. E2 - sierść psa  surowica 
411 IgE sp. E3 - sierść konia  surowica 
412 IgE sp. E201 - pióra kanarka  surowica 
413 IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)  surowica 
414 IgE sp. E78 - pióra papużki falistej  surowica 
415 IgE sp. E86 - pióra kaczki  surowica 
416 IgE sp. E84 - naskórek chomika  surowica 
417 IgE sp. E82 - naskórek królika  surowica 
418 IgE sp. E81 - naskórek owcy  surowica 
419 IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej  surowica 
420 IgE sp. G3 - kupkówka pospolita  surowica 
421 IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa  surowica 
422 IgE sp. G6 - tymotka łąkowa  surowica 
423 IgE sp. G12 - żyto (pyłki)  surowica 
424 IgE sp. T3 - brzoza  surowica 
425 IgE sp. T4 - leszczyna  surowica 
426 IgE sp. T2 - olcha  surowica 
427 IgE sp. T14 - topola  surowica 
428 IgE sp. W9 - babka lancetowata  surowica 
429 IgE sp. W6 - bylica pospolita  surowica 
430 IgE sp. W10 - komosa biała  surowica 
431 IgE sp. M6 - Alternaria tenuis  surowica 
432 IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus  surowica 
433 IgE sp. M5 - Candida albicans  surowica 
434 IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum  surowica 
435 IgE sp. M4 - Mucor racemosus  surowica 
436 IgE sp. M1 - Penicillium notatum  surowica 
437 IgE sp. F1 - białko jajka  surowica 
438 IgE sp. F245 - jajko całe  surowica 
439 IgE sp. F75 - żółtko jajka  surowica 
440 IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina  surowica 
441 IgE sp. F77 - beta laktoglobulina  surowica 
442 IgE sp. F78 - kazeina  surowica 
443 IgE sp. F2 - mleko krowie  surowica 
444 IgE sp. F81 - ser cheddar  surowica 
445 IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)  surowica 
446 IgE sp. F11 - gryka  surowica 
447 IgE sp. F6 - jęczmień  surowica 
448 IgE sp. F8 - kukurydza  surowica 
449 IgE sp. F7 - owies  surowica 
450 IgE sp. F4 - pszenica  surowica 
451 IgE sp. F9 - ryż  surowica 
452 IgE sp. F14 - soja  surowica 
453 IgE sp. F5 - żyto  surowica 
454 IgE sp. F88 - baranina  surowica 
455 IgE sp. F284 - indyk  surowica 
456 IgE sp. F83 - kurczak  surowica 
457 IgE sp. F26 - wieprzowina  surowica 
458 IgE sp. F27 - wołowina  surowica 
459 IgE sp. F3 - dorsz  surowica 
460 IgE sp. F40 - tuńczyk  surowica 
461 IgE sp. F15 - fasola  surowica 
462 IgE sp. F12 - groch  surowica 
463 IgE sp. F31 - marchew  surowica 
464 IgE sp. F244 - ogórek  surowica 
465 IgE sp. F86 - pietruszka  surowica 
466 IgE sp. F25 - pomidor  surowica 
467 IgE sp. F85 - seler  surowica 
468 IgE sp. F35 - ziemniak  surowica 
469 IgE sp. F48 - cebula  surowica 
470 IgE sp. F92 - banan  surowica 
471 IgE sp. F94 - gruszka  surowica 
472 IgE sp. F49 - jabłko  surowica 
473 IgE sp. F84 - kiwi  surowica 
474 IgE sp. F33 - pomarańcza  surowica 
475 IgE sp. F44 - truskawka  surowica 
476 IgE sp. F105 - czekolada  surowica 
477 IgE sp. F93 - kakao  surowica 
478 IgE sp. F221 - kawa  surowica 
479 IgE sp. F403 - drożdże browarnicze  surowica 
480 IgE sp. F89 - musztarda  surowica 
481 IgE sp. F277 - koperek  surowica 
482 IgE sp. F280 - pieprz czarny  surowica 
483 IgE sp. F17 - orzech leszczyny  surowica 
484 IgE sp. F256 - orzech włoski  surowica 
485 IgE sp. F13 - orzech ziemny  surowica 
486 IgE sp. I3 - jad osy  surowica 
487 IgE sp. I1 - jad pszczoły  surowica 
488 IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego  surowica 
489 IgE sp. I71 - jad komara  surowica 
490 IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)  surowica 
491 IgE sp. O1 - bawełna  surowica 
492 IgE sp. K20 - wełna  surowica 
493 IgE sp. K82 - latex  surowica 
494 IgE sp. C204 - amoxycylina  surowica 
495 IgE sp. P1 - glista ludzka  surowica 

XIII. MIKROBIOLOGIA

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
496 posiew moczu jałowy  mocz 
497 antybiogram do posiewu moczu 
498 antybiogram do wymazów i innych materiałów (bez posiewu moczu) 
499 wymaz z gardła  wymaz 
500 wymaz z migdałków  wymaz 
501 wymaz z jamy ustnej  wymaz 
502 wymaz z ucha prawego  wymaz 
503 wymaz z ucha lewego  wymaz 
504 wymaz z nosa  wymaz 
505 plwocina  plwocina 
506 wymaz z języka  wymaz 
507 wymaz z nosogardzieli  wymaz 
508 wymaz z ujścia cewki moczowej  wymaz 
509 wymaz z dziąseł  wymaz 
510 wymaz z okolic odbytu  wymaz 
511 wymaz w kierunku beztlenowców  wymaz 
512 wymaz z worka spojówkowego oka prawego  wymaz 
513 wymaz z worka spojówkowego oka lewego  wymaz 
514 wymaz z warg sromowych  wymaz 
515 wymaz z pochwy  wymaz 
516 wymaz z kanału szyjki macicy  wymaz 
517 wymaz z cewki moczowej  wymaz 
518 wymaz z pod napletka  wymaz 
519 nasienie-badanie bakteriologiczne  nasienie 
520 wymaz z pochwy w kierunku GO  wymaz 
521 wymaz z szyjki macicy w kierunku GO  wymaz 
522 krew w kierunku bakterii tlenowych  krew 
523 krew w kierunku bakterii beztlenowych  krew 
524 wymaz z rurki tracheotomicznej  wymaz 
525 wymaz z prącia  wymaz 
526 Garddnerella  vaginalis   wymaz 
527 wymaz z ran w kierunku tlenowców  wymaz 
528 wymaz z czyraków  wymaz 
529 wymaz z owrzodzenia  wymaz 
530 wymaz ze skóry  wymaz 
531 ropa w kierunku tlenowców  ropa 
532 punktat w kierunku tlenowców 
533 posiew żółci  żółć 
534 bad.bakteriologiczne moczu w kier. BK  mocz 
535 posiew płynu z jamy otrzewnowej  płyn 
536 posiew płynu z jamy brzusznej  płyn 
537 posiew płynu z j. brzusznej - w kier. beztlenowców  płyn 
538 wymaz z zębodołu  wymaz 
539 wymaz z gruczołu Bartholiniego  wymaz 
540 wyciek z piersi  płyn 

XIV. MYKOLOGIA (grzyby drożdżopodobne)

KOD  NAZWA BADANIA  MATERIAŁ
550 mykogram   -  
551 kał  kał 
552 krew  krew 
553 mocz  mocz 
554 nasienie  nasienie 
555 plwocina  plwocina 
556 płyn mózgowo - rdzeniowy  PMR 
557 popłuczyny żołądkowe  popłuczyny 
558 ropa  ropa 
559 seton z ucha lewego   -  
560 seton z ucha prawego   -  
561 wody płodowe  wody płodowe 
562 wymaz z czyraków  wymaz 
563 wymaz z cewki moczowej  wymaz 
564 wymaz z dziąseł  wymaz 
565 wymaz z gardła  wymaz 
566 wymaz z jamy ustnej  wymaz 
567 wymaz z języka  wymaz 
568 wymaz z kanału szyjki macicy  wymaz 
569 wymaz z krtani  wymaz 
570 wymaz z migdałków  wymaz 
571 wymaz z nosa  wymaz 
572 wymaz z nosogardzieli  wymaz 
573 wymaz z okolicy odbytu  wymaz 
574 wymaz z owrzodzenia  nasienie 
575 wymaz z pochwy  wymaz 
576 wymaz spod napletka  wymaz 
577 wymaz z prącia  wymaz 
578 wymaz z rany  wymaz 
579 wymaz z ucha lewego  wymaz 
580 wymaz z ucha prawego  wymaz 
581 wymaz z worka spojówkowego oka lewego  wymaz 
582 wymaz z worka spojówkowego oka prawego  wymaz 
583 wymaz z wrag sromowych  wymaz 
584 wymaz ze skóry  wymaz 
584 wymaz ze skóry  wymaz